EPOS ODBAVOVACÍ SYSTÉM

Image

EPOS SERVER

Robustný a spoľahlivý audio server pre vysielanie.

Základnými prvkami systému EPOS sú EPOS Server a EPOS OnAir. Zatiaľ čo EPOS Server beží ako služba na serveri a prehráva zvuky do jednotlivých výstupov, pomocou aplikácie EPOS OnAir je možné túto službu ovládať. Takáto topológia prináša hneď niekoľko výhod. Ak sa aj podarí zhodiť počítač v štúdiu napríklad spustením nevhodnej aplikácie, nie je to pre vysielanie kritické. Playlist na serveri sa prehráva ďalej a po reštarte aplikácie EPOS OnAir je možné prevziať kontrolu nad vysielaním bez toho, aby si poslucháč čokoľvek všimol.

Ďalšou výhodou je možnosť ovládať vysielanie z ľubovoľného počtu počítačov, takže nie je problém prejsť do záložného štúdia a pokračovať vo vysielaní z neho. Nespornou výhodou je aj možnosť tímovej práce, pri ktorej sa môže podieľať viacero ľudí naraz na tom istom vysielaní, pričom všetci okamžite vidia zmeny, ktoré vykonal iný užívateľ na inom počítači.

Image

Príklady typických operácií

  • Priradenie jednotlivých deckov fyzickým audio výstupom
  • Nastavenie defaultných hodnôt pre mixovacie značky
  • Nastavenie časových konštánt pre mixovanie
  • Nastavienie úložiska pre audio súbory
  • Nastavenie notifikácie pre kritické stavy, ak napríklad úložisko presiahlo stanovený limit
KONTAKTUJTE NÁŠ TÍM
support@sepia.sk
+421 903 436 336
Mapa