EPOS ODBAVOVACÍ SYSTÉM

Image

EPOS AUDITOR

Vkladanie a správa audio súborov z jedného miesta.

Pomocou tohto nástroja je možné vkladať audio súbory do databázy zvukov tým najjednoduchším spôsobom. Využiť môžete prakticky všetky prístupné audio zdroje, či už je to audio súbor v ľubovoľnom zvukovom formáte, CD/DVD s možnosťou priameho grabbovania, alebo audio vstup zvukovej karty.

Súbor je možné ďalej spracovávať, to znamená nastaviť intro a outro, mixovacie značky, hooky, loopy, manuálne upraviť automaticky vypočítanú úroveň audia, editovať automaticky vyhľadané metadata a podobne.

To všetko bez toho, aby ste boli nútený opustiť prostredie jediného programu.

Image

Príklady typických operácií

 • vloženie pesničky, ktorá práve prišla z vydavateľstva mailom vo formáte mp3
 • vloženie pesničky z CD (grabbovanie) a vloženie metadat z CD do katalógu médií
 • upravenie mixovacÌch značiek s možnosťou okamžitej kontroly opočutím
 • nastaveného mixu
 • vytvorenie segmentov - hookov, loopov
 • nastavenie linkov, intier a outier
 • automatické vyhľadanie a priradenie metadát k pesničke (autori, obal
 • albumu, text pesničky a pod.)
 • vyhľadanie všetkých pesničiek s bitrate nižším ako 128 kbps
 • vyhľadanie všetkých reklám bez zadaného autora
 • vyhľadanie užívateľa, ktorá v pesničke nesprávne nastavil intro
 • vyhľadanie CD s konkrétnou pesničkou v katalóu médií
KONTAKTUJTE NÁŠ TÍM
support@sepia.sk
+421 903 436 336
Mapa